Sider

lørdag 13. april 2013

Silke og lin: Fullført

Nå kan jeg endelig vise hva jeg har holdt på med!  Jeg starter med  historien bak prosjektet:

 Skårer Kirke skulle ha ny alterduk, og jeg var så heldig å få oppdraget å lage den.  På den gamle alterduken var det en rekke kirkelige symboler som man ønsket å videreføre i den nye duken:  På den ene siden kornaks og drueklase som symbol for vekst, på den andre siden kurver i  tillegg til fem brød og to fisker (kjent fra bibelhistorien). Dekoren på den gamle duken var brodert og applikert. Jeg tenkte i samme gate i starten av prosessen, helt til jeg innså at jeg skulle bruke quilting som eneste virkemiddel for å få fram dekorelementene. Etter at skisse og prosjektbeskrivelse var godkjent, kunne jeg gå i gang.

Her er et par detaljbilder av quiltingen.
 Slik tar den seg ut i kirkerommet med alterutsmykningen i bakgrunnen. Den er fotografert noen dager før innvielsen, som var første påskedag. Derfor mangler det lys og lysestaker, og underduken er lilla i motsetning til den hvite, som brukes påskedag.

  Litt tettere på:

 Andre siden: